Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Kłaninie

Idź do spisu treści

Menu główne

Nauczyciele

Nauczyciele

DYREKTOR SZKOŁY: Ludmiła Posełkiewicz nauczyciel matematyki w klasach I- III.

Małgorzata Bielecka - nauczyciel dyplomowany, wychowawca klasy VI.
Nauczyciel języka polskiego, zajęć wyrównawczych z języka polskiego, zajęć korekcyjno kompensacyjnych,
logopedii.
Anna Rynkiewicz - nauczyciel dyplomowany,  wychowawca klasy "0", bibliotekarz szkolny
Mariola Derda - nauczyciel dyplomowany, wychowawca klasy I oraz II.
Nauczyciel przyrody, muzyki, plastyki.
Joanna Golecka - nauczyciel mianowany, wychowawca klasy IV-V.
Nauczyciel matematyki, informatyki, techniki, zajęć wyrównawczych z matematyki.
Administrator szkolnej strony internetowej.
Anna Szyntar - nauczyciel kontraktowy, nauczyciel wychowania fizycznego oraz zajęć gimnastyki korekcyjnej.
Katarzyna Wróblewska - nauczyciel historii.
Ewelina Łukawska - nauczyciel mianowany, wychowawca klay III , nauczyciel języka angielskiego.
Ks. Mariusz Kałas - proboszcz parafii w Kłaninie.
Nauczyciel religii
Ewelina Rygiel - Strzelczak   - nauczyciel świetlicy
Jerzy Dębski - nauczyciel języka angielskiego
Anna Radzikowska - nauczyciel wychowania fizycznego
Krystyna Gonciarz - nauczyciel WDŻ

Pracownicy obsługi:
Katarzyna Kwiatkowska
Wioleta Gasztych
Elżbieta Czernek
Marek Pietrzykowski


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego